Monday 26 February 2018

'இநதுமதம்' ஒரு விளக்கம்

'இநதுமதம்' என்பது குழப்பமான மதமாகும். பல மதங்களின் தொகுப்பு. இந்நியாவில் பல்வேறு மக்களால் கடைபிடிக்கப்பட்ட வழிபாட்டு முறைகளை தன் வசதிக்காக ஆங்கிலேயர்கள் 'இந்து மதம்'என ஒரே பெயரில் அழைத்தனர் இந்த பெயரே பிறகு நிலைத்துவிட்டது. சிந்து ஆற்றின் கரையில் இருந்தவர்கள்  திருட்டுவேலைகள் செய்ததால் அவர்களை பாரசீகர்கள் 'சிந்து'க்கள் என அழைத்தனர்.அதுவே சிந்து ஆறுக்கும் பேரானது. சிந்து ஹிந்துவாகி பிறகு 'இந்து'வாகிவிட்டது. இதைவைத்துக் கொண்டு இந்து மதம் ஏழு(ஷப்த) பிரிவுகளை கொண்டது என பிதற்றுகின்றனர். அதில் ஒன்றுதான் 'சாங்கியம்'. இதன்படி கடவுளை மறுக்கலாம்! வேதத்தை மறுக்கக்கூடாது! இதுதான் நாத்திகம்! நாம் சொல்லும் நாத்திகமல்ல! நாம் மறுப்பது கடவுள், மதம் சாஸ்த்திரம்(வேதம்), புராணம், இதிகாசம் மற்றும் சாதி ஆகும். அதாவது பகுத்தறிவியல். பகவத்கீதையில் சாங்கியமும் உள்ளது.
- நான்(27.2.18)

Saturday 24 February 2018

ஆயக்கலைகள் அறுபத்து நான்கு! மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப் பாவாணர்அந்த அறுபத்துநான்கு கலைகளின் பட்டியலை மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் தொகுத்த செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி (A Comprehensive Etymological Dictionary of the Tamil Language) Vol. 1, Part - 1 
பக்கம் 545-548 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை இங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

இலக்கம்    கலை    தமிழ் விளக்கம்

1.    அக்கர இலக்கணம்  -  எழுத்திலக்கணம்

2.    லிகிதம் (இலிகிதம்)  -  எழுத்தாற்றல்

3.    கணிதம்  -  கணிதவியல்

4.    வேதம்   - மறை நூல்

5.    புராணம்   - தொன்மம்

6.    வியாகரணம்   - இலக்கணவியல்

7.    நீதி நூல்   - நய நூல்

8.    சோதிடம்    -  கணியக் கலை

9.    தரும சாத்திரம்   -  அறத்து பால்

10.    யோகம்   -  ஓகக் கலை

11.    மந்திரம்   -  மந்திரக் கலை

12.    சகுனம்   -  நிமித்தக் கலை

13.    சிற்பம்    - கம்மியக் கலை

14.    வைத்தியம்    - மருத்துவக் கலை

15.    உருவ சாத்திரம்   -  உருப்பமைவு

16.    இதிகாசம்   -  மறவனப்பு

17.    காவியம்  -   வனப்பு

18.    அலங்காரம்   -  அணி இயல்

19.    மதுர பாடனம்   -  இனிது மொழிதல்

20.    நாடகம்    - நாடகக் கலை

21.    நிருத்தம்    - ஆடற் கலை

22.    சத்த பிரமம்    - ஒலிநுட்ப அறிவு

23.    வீணை   -  யாழ் இயல்

24.    வேனு   -  குழலிசை

25.    மிருதங்கம்  -   மத்தள நூல்

26.    தாளம்   -  தாள இயல்

27.    அகத்திர பரீட்சை   -  வில்லாற்றல்

28.    கனக பரீட்சை   -  பொன் நோட்டம்

29.    இரத பரீட்சை -    தேர் பயிற்சி

30.    கச பரீட்சை   -  யானையேற்றம்

31.    அசுவ பரீட்சை   -  குதிரையேற்றம்

32.    இரத்தின பரீட்சை   -  மணி நோட்டம்

33.    பூ பரீட்சை   -  மண்ணியல்

34.    சங்கிராம இலக்கணம்   -  போர்ப் பயிற்சி

35.    மல்யுத்தம்   -  கைகலப்பு

36.    ஆகர்சணம்   -  கவிர்ச்சியல்

37.    உச்சாடணம்   -  ஓட்டுகை

38.    வித்து வேஷணம்   -  நட்பு பிரிக்கை

39.    மதன சாத்திரம்    - மயக்குக் கலை

40.    மோகனம்   -  புணருங்கலை (காம சாத்திரம்)

41.    வசீகரணம்   -  வசியக் கலை

42.    இரசவாதம்    - இதளியக் கலை

43.    காந்தர்வ விவாதம்  -   இன்னிசைப் பயிற்சி

44.    பைபீல வாதம்  -   பிறவுயிர் மொழி

45.    தாது வாதம்    - நாடிப் பயிற்சி

46.    கெளுத்துக வாதம்    - மகிழுறுத்தம்

47.    காருடம்    - கலுழம்

48.    நட்டம்    - இழப்பறிகை

49.    முட்டி    - மறைத்ததையறிதல்

50.    ஆகாய பிரவேசம்   -  வான்புகுதல்

51.    ஆகாய கமனம்  -   வான் செல்கை

52.    பரகாயப் பிரவேசம்    -  கூடுவிட்டு கூடுபாய்தல்

53.    அதிரிச்யம்    - தன்னுறு கரத்தல்

54.    இந்திரசாலம்   -  மாயம்

55.    மகேந்திரசாலம்    - பெருமாயம்

56.    அக்னி தம்பம்    - அழற் கட்டு

57.    சல தம்பம்    - நீர்க் கட்டு

58.    வாயு தம்பம்   -  வளிக் கட்டு

59.    திட்டி தம்பம்    - கண் கட்டு

60.    வாக்கு தம்பம்    - நாவுக் கட்டு

61.    சுக்கில தம்பம்   -  விந்துக் கட்டு

62.    கன்ன தம்பம்    - புதையற் கட்டு

63.    கட்க தம்பம்   -  வாட் கட்டு

64.    அவத்தை பிரயோகம்    - சூனியம்

- விடுதலை ஞாயிறு மலர், 24.2.18

Sunday 18 February 2018

பலவகையான குரான்கள் உள்ளதா.?

இஸ்லாம் - பலவகை குரான்களின் வித்தியாசங்கள் ஆதாரம் !

பலவகையான குரான்கள் உள்ளதா.? (Part-I)

அரபுமொழியில் மொத்தம் 26 விதமான குரான் உள்ளது. அதில் எது உண்மையானது என்பது எப்படி அறிவது ? அது அந்த அல்லாஹாவிற்க்கு தான் தெரியும்!

. மேலும், ஒவ்வொன்றும் பல ஆயிரத்திற்க்கு மேற்ப்பட்ட மாறுபட்ட கருத்துக்கள் உள்ளதே.
இப்படி ஒன்னு இருப்பது முஸ்லீம்களுக்கே சரியாக தெரியாது!

அதாவது இந்தியாவில் பயன்படுத்துவது ஹிப்ஸ் குரான் ஆகும். வடஆப்பிரிக்கர்கள் பயன்படுத்துவது வர்ஷ் குரான். இப்படி 26 விதமான குரானை பயன்படுத்துராங்க.மூன்றாவதாக, 'கலிக்' என்கிற குரான் உள்ளன. இப்படியே வரிசையாக 26 விதமான அரபி குரான்கள் உள்ளன.

தற்போது முஸ்லீம்கள் பயன்படுத்துவது ஹிப்ஸ் குரான. இதுவே 1924 ல் தான் சில குறிப்பிட்ட பிரிவை சார்ந்த முஸ்லீம்கள் எல்லோரும் இதை பயன்படுத்தலாம் என கூடி முடிவெடுத்தார்கள்.

நபி காலத்திற்கு பிறகு 10 வித இஸ்லாமிய மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தனி தனியாக வேறுபட்ட குரான்களை ஓதி வந்துள்ளார்கள் என்பதே. அந்த 10 பேரின் கருத்தை தான் தனி தனியாக 10 குரான்களாக எழுத்து வடிவில் கொண்டு வந்துள்ளார்கள்.

"வாசகர்கள்" என்றழைக்கப்படும் மனிதர்களிடமிருந்து குர்ஆன் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் இஸ்லாமியம் ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் குர்ஆன் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்கள் இருந்தனர்.

இந்த ஆண்கள் குர்ஆனை ஓதிக் கொண்ட வழி முறையானது "டிரான்ஸ்மிட்டர்கள்" என்று அழைக்கப்படும் மற்ற நபர்களால் உரை வடிவத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

குர்ஆனின் சில மாறுபட்ட வாசிப்புகள் (உண்மையில் குர்ஆன்) இருந்தன, மேலும் உண்மையில், தொடர்ந்து இருந்தன மற்றும் உரைகளை நினைவில் வைத்துக் கொண்ட தோழர்கள் இறந்துவிட்டனர், ஏனெனில் (அடிப்படை) அரபு ஸ்கிரிப்ட், அடிப்படை உயிர் எழுத்துக்கள் மற்றும் குறைபாடுள்ள அவதூறுகள் சில மெய்நிகர் இடையே, போதுமானதாக இருந்தது. ...

4 வது இஸ்லாமிய நூற்றாண்டில், ஏழு அதிகாரப்பூர்வ "வாசகர்கள்" (qira'at') இருந்து வழங்கப்பட்ட "வாசிப்புக்கள்" (qurra') க்கு (திரும்ப பெறுவதற்கு) முடிவு செய்யப்பட்டது; மேலும், பரிமாற்றத்தின் துல்லியத்தை உறுதி செய்வதற்காக, இரண்டு "டிரான்ஸ்மிட்டர்கள்" (rawi, pl. ruwah) ஒவ்வொருவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. இந்த ஏழு அடிப்படை நூல்கள் (al-qira'at as-sab "," ஏழு அளவீடுகள் "), ஒவ்வொன்றும் இரண்டு பரிமாற்ற பதிப்புகள் (riwayatan), சொற்களஞ்சியத்தில் ஒரே மாதிரியான மாறுபாடுகள் கொண்டவை, துரோக மார்க்ஸ். ...

அதிகாரபூர்வமான "வாசகர்கள் பின்வருமாறு ...
Nafi` (from Medina; d. 169/785)
Ibn Kathir (from Mecca; d. 119/737)
Abu `Amr al-`Ala' (from Damascus; d. 153/770)
Ibn `Amir (from Basra; d. 118/736)
Hamzah (from Kufah; d. 156/772)
al-Qisa'i (from Kufah; d. 189/804)
Abu Bakr `Asim (from Kufah; d. 158/778)
(Cyril Glassé, The Concise Encyclopedia of Islam, p. 324, bold added)

மேலும், 3 வாசகர்கள் கூறுகிறது.

Abu Ja`far
Ya`qub al-Hashimi
Khalaf al-Bazzar
ஆக மொத்தம் 10 வாசகர்களால் பல்வேறு குரான்கள் கூறப்பட்டுள்ளது.

எனவே, "வாசகர்கள்" என்றழைக்கப்படும் மனிதர்களிடமிருந்து குர்ஆன் நமக்கு இறக்கப்பட்டதாக நாம் உணர வேண்டும். அவர்கள் இஸ்லாமியம் ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் குர்ஆன் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்கள் இருந்தனர். இந்த ஆண்கள் குர்ஆனை ஓதிக் கொண்ட வழி முறையானது "டிரான்ஸ்மிட்டர்கள்" என்று அழைக்கப்படும் மற்ற நபர்களால் உரை வடிவத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

மேலே கூறியது என்னவென்றால் குர்ஆன் பல பரிமாற்ற பதிப்புகள் மூலம் நமக்கு வந்துள்ளது. இந்த பதிப்பில் ஒன்றைத் தவிர நீங்கள் குர்ஆனை ஓதவோ அல்லது படிக்கவோ முடியாது.

ஒவ்வொரு பதிவிலும் ஹதீஸ்களைப் போல விவரிப்பாளர்களின் சொந்த சங்கிலி (isnad) உள்ளது. மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளவற்றைக் காட்டிலும் அதிகமான பதிப்புகள் உள்ளன ஆனால் அவற்றின் சங்கிலி பலவீனமாகக் கருதப்படுவதால் அவை உண்மையானதாக கருதப்படவில்லை. இந்த பதிப்புகள் அனைத்தும் இன்று அச்சிடப்பட்டு அல்லது பயன்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் பல உள்ளன. அவர்களில் இரண்டு பேரை இப்போது ஒப்பிடுவோம்.

…….
இரண்டு குர்ஆன் குர்ஆன்களுடன் ஒரு ஒப்பீடு

இந்த உண்மைகள் அனைத்தும் நீங்கள் முதலில் படிக்கும்போது ஒரு குழப்பமானதாக இருக்கலாம். நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று உணர்ந்தால்; அது சாதாரணமானது. விஷயங்களை எளிமையாக்க நாம் இப்போது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் இரண்டு குர்ஆன்களை ஒப்பிடுவோம். முதல் குர்ஆன் (ஹிப்ஸ்) குரான். இது இப்போது மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் குர்ஆன். இமாம் ஹஃப்ஸின் பரிமாற்ற பதிப்பின் அடிப்படையிலான 1924 எகிப்திய நிலையான பதிப்பாகும்.

இரண்டாவது வார்ஷ குரான். இந்த குர்ஆன் இமாம் வார்ஷின் பரிமாற்ற பதிப்பின் படி, முக்கியமாக வட ஆபிரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த குர்ஆன்களை நாம் ஒப்பிடும்போது அவை ஒத்ததாக இல்லை என்பது தெளிவாகும். அவர்களுக்கு இடையே நான்கு முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன.

1. வரைகலை / அடிப்படை எழுத்து வேறுபாடுகள் ( Graphical/Basic Letter Differences )
2. சங்கேதக் வேறுபாடுகள் ( Diacritical Differences )
3. உயிரெழுத்து வேறுபாடுகள் ( Vowel Differences )
4. பஸ்மலா வித்தியாசம் ( Basmalah Difference )

பின்வரும் வசனங்களே ஒரே வசனத்திலிருந்து ஒரே வார்த்தையிலிருந்து வந்தவை. சில நேரங்களில் வசனம் எண் வேறுபடுகிறது, ஏனெனில் இரண்டு குர்ஆன்களும் தங்கள் வசனங்கள் வித்தியாசமாக உள்ளன. ஸ்கிரிப்ட்டில் சற்று வித்தியாசமும் உள்ளது: வார்ஷில் உள்ள கடிதம் Qaaf மட்டுமே ஒரு டாட் மேலே எழுதப்பட்டுள்ளது, மற்றும் Faa கீழே ஒரு புள்ளி உள்ளது. இது வட ஆப்பிரிக்க (Maghribi) அரபு மொழியின் எழுத்து.

1. வரைகலை / அடிப்படை எழுத்து வேறுபாடுகள் (Graphical/Basic Letter Differences )

உதாரணம் !:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு:
Wawassaa
And Ibrahim enjoined (wawassaa) on his sons ... 2:132
இப்ராஹீம் தனது மகன்களை கட்டளையிட்டார் ... 2: 132

குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு:
wa'awsaa

And Ibrahim instructed/made (wa’awsaa) his sons ... 2:131
இப்ராஹீம் தனது மகன்களைக் கற்பித்தார் (2: 131)

மேலேயுள்ள இரண்டு குரான் பதிப்புகளாக (ஹிக்ஸ், வார்ஷ) வினை சொல்லின் அர்த்தம் மாறுபடுகிறது.
ஹஃப்ஸ் பதிப்பு ஒரு 2 வது வடிவம் வினைச்சொல் ஆகும், அதே நேரத்தில் வார்ஷ பதிப்பு 4 வது படிவத்தை உருவாக்க கூடுதல் கூடுதல் அலைவரிசை உள்ளது. இது வினைச்சொல்லின் அர்த்தத்தை அதிகரிக்கிறது.

உதாரணம் 2:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: wasaari'uu
And hasten to (மேலும் விரைந்து பிடிக்கவும் ….)... 3:133

குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: saari'uu
Hasten to (பிடிக்கவும் ) ... 3:133

ஹஃப்ஸ் பதிப்பில் கூடுதல் வார்த்தை 'waw' (and) உள்ளது.
இது வசனத்தின் அர்த்தத்தை மாற்றாது, ஆனால் ஒரு கூடுதல் சொல்லை சேர்க்கும்

உதாரணம் 3:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: yartadda
... turn back ( திரும்பவும்) ... 5:54
குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: yartadid
... turn back ( திரும்பவும்) ... 5:56

இரண்டு வார்த்தைகள் வித்தியாசமாகக் கூறப்படுகின்றன ஆனால் ஒரே அர்த்தம் இருக்கிறது. அவர்கள் 8 வது வடிவம் 'jussive' வினை சொல்லின் இரண்டு வெவ்வேறு உதாரணங்கள். இது பெரும்பாலும் பேச்சுவழியில் ஒரு வித்தியாசம்.

உதாரணம் 4:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: qaala
He said (qaala), "My lord knows ..."
அவர் கூறினார் (qaala), "என் எஜமான் தெரியும் ..." (21: 4)

குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: qul
Say (qul): My lord knows ... (21:4)
(குல்): என் இறைவன் அறிந்தவர் ... (21: 4)

ஹஃப்ஸ் பதிப்பு 'qaala' சரியான வார்த்தையாக இருக்கிறது எனவே முஹம்மது வினைச்சொல் பொருள் ஆகிறது, ஆனால் வார்ஷ பதிப்பு 'qul' வார்த்தை கட்டாயமற்றது எனவே பொருள் முஹம்மது / முஸ்லீம்கள் கட்டளையிட்ட யார் கடவுள்.
இந்த வேறுபாடு 21: 112 இல் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது.

உதாரணம் 5:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: walaayakhaafu
... and for him is no fear ( அவருக்கு பயமில்லை ... ) 91:15

குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: falaayakhaafu
... therefore, for him is no fear (... எனவே, அவருக்கு பயம் இல்லை ) ... 91:15

இந்த வார்த்தைகள் ஆரம்பத்தில் வெவ்வேறு எழுத்துக்கள் உள்ளன. இது இணைப்பு "" மற்றும் (and) "" என்பதில் இருந்து "" therefore"ஆக மாறுகிறது.

II. தந்திரோபாய வேறுபாடுகள் ( Diacritical Differences )

அரபு எழுத்துகள் (i'jam) அதே எழுத்து எழுதப்பட்ட சில எழுத்துக்களை வேறுபடுத்துகின்றன.
உதாரணமாக அடிப்படை சின்னம் அரபு மொழியில் ஐந்து வேறுபட்ட கடிதங்களை பிரதிபலிக்கிறது, அவை எங்குள்ளன என்பதனைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன: baa ', taa', thaa ', nuun, yaa'. இந்த இரண்டு குர்ஆன்களுக்கும் இடையிலுள்ள மற்றொரு வித்தியாசத்தை நாம் இங்கே காணலாம்; அவர்கள் ஒரே இடத்தில் புள்ளிகள் இல்லை. இதன் விளைவாக வெவ்வேறு கடிதங்கள் உருவாகின்றன.
உதாரணம் 1:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: nagfir
... we give mercy (... நாங்கள் இரக்கம் தருகிறோம் ) ... 2:58
குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: yughfar
... he gives mercy )... அவர் இரக்கத்தை தருகிறார் ) ... 2:57
இந்த வார்த்தைகள் ஆரம்பத்தில் வெவ்வேறு எழுத்துக்கள் உள்ளன. இந்த வேறுபாடு "நாங்கள்" என்பதன் அர்த்தத்தை "அவர்" என்று மாற்றும்.

உதாரணம் 2:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: taquluna
... you (plural) say ( நீங்கள் (பன்மை) சொல்லுங்கள்) ... 2: 140
குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: yaquluna
... they say… (அவர்கள் சொல்கிறார்கள்) ... 2: 139

இந்த வார்த்தைகள் ஆரம்பத்தில் வெவ்வேறு எழுத்துக்கள் உள்ளன. இந்த வேறுபாடு, "நீ"(you) & "அவர்கள்" (they) என்பதன் அர்த்தத்தை மாற்றுகிறது.

உதாரணம் 3:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: nunshizuhaa
... we shall raise up ... (... நாம் எழுப்ப வேண்டும் ) ... 2: 259
குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: nunshiruhaa
... we shall revive/make alive ... )... நாம் உயிருடன் உயிர்ப்பிப்போம்)... 2: 258

இந்த வார்த்தைகளில் வெவ்வேறு மூல எழுத்துகள் உள்ளன, இது இரண்டு வெவ்வேறு சொற்களை உருவாக்குகிறது. இரண்டு சொற்களுக்கு ஒரே அர்த்தம் இருக்கிறது ஆனால் ஒத்ததாக இல்லை ..

III. உயிரெழுத்து வேறுபாடுகள் ( Vowel Differences )

அரபி மொழியின் உயிர் எழுத்துக்கள் சிலவற்றைக் குறிக்கும் எழுத்துக்களுக்கு மேலே சிறிய எழுத்துகள் (tashkil) பயன்படுத்துகிறது. இந்த இரண்டு குர்ஆன்களுக்கும் இடையிலுள்ள மற்றொரு வித்தியாசத்தை நாம் இங்கே காணலாம்; அவர்கள் ஒரே இடத்திலேயே அதே உயிர் எழுத்துக்களை பயன்படுத்துவதில்லை.

உதாரணம் 1:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: maaliki yawmi
Owner of the Day (நாளின் உரிமையாளர் ) ... 1: 4
குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: maliki yawmi
King of the Day (நாளின் அரசன்) ... 1:3

ஹாஃப்ஸ் பதிப்பில் ஒரு நீண்ட அலிஃப் உள்ளது, இது ஒரு சுறுசுறுப்பான பங்குதாரர் பொருள் உரிமையாளராக உள்ளது, அதே நேரத்தில் வார்ஷ பதிப்பு என்பது பெயரளவிலான பெயர்ச்சொல் பொருள் ராஜா.

உதாரணம் 2:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: yakhda'uuna
... they deceive (... அவர்கள் ஏமாற்றுகிறார்கள் ) ... 2: 9
குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: yukhaadi'uuna
... they seek to deceive (... அவர்கள் ஏமாற்ற முயல்கிறார்கள்) ... 2: 8

இந்த வார்த்தைகள் முதல் மற்றும் இரண்டாவது பதிப்புகளில் வெவ்வேறு உயிர் எழுத்துக்கள் உள்ளன. ஹஃப்ஸ் பதிப்பு வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவம், அதே நேரத்தில் வார்ஷ் பதிப்பு 3 வது வடிவமாக உள்ளது..

உதாரணம் 3:
குர்ஆன் - ஹஃப்ஸ் பதிப்பு: tala
And many a prophet fought (qatala) (அநேக தீர்க்கதரிசிகளும் போராடினார்கள்) ... 3.146
குர்ஆன் - வார்ஷ பதிப்பு: qutila
And many a prophet was killed (qutila) (பல தீர்க்கதரிசிகள் கொல்லப்பட்டனர் ... 3.146.

இந்த வார்த்தைகளில் வெவ்வேறு உயிர் எழுத்துக்கள் உள்ளன. இந்த செயல், செயலிலிருந்து (Active voice) செயலற்ற நிலைக்கு (passive voice) மாறுகிறது. 3: 144 ல் இந்த வார்த்தையின் பயன்பாட்டை ஒப்பிடுக.

குரான் பதிப்புக்களின் வேறுபாடுகளின் எண்ணிக்கை ?

இந்த இரண்டு குர்ஆன்களுக்கு இடையேயான மூன்று வகை வேறுபாடுகளை இப்போது நாம் இப்போது சிந்தித்திருக்கிறோம்:. அதாவது இதில் எழுத்துக்களின் வித்தியாசங்கள், புள்ளிகள் வேறுபாடுகள், & உயிர் எழுத்துக்களின் வேறுபாடுகள். ஆனால் இந்த இரண்டு குர்ஆன்களுக்கு இடையில் எத்தனை வேறுபாடுகள் உள்ளன?

இந்த கேள்விக்கு இஸ்லாமிய நூல் புத்தகமான "The Readings and Rhythm of the Uthman (Qur'anic) Manuscript". என்ற புத்தகத்தில் உள்ளது.
இந்த புத்தகத்தில் எழுத்தாளர் ஹஃப்ஸின் குர்ஆன் பதிப்பின் நூலைக் காண்பிப்பார், ஆனால் வாசகர்களிடையே வேறுபாடு உள்ள எந்த வார்த்தையையும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இந்த வேறுபாடு விளிம்புக்குள் காட்டப்பட்டுள்ளது. ரீடர் வேறுபட்டது என்பதைக் காட்ட எழுத்தாளர் ஒரு வண்ண குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்துகிறார். விளிம்புகளில் மாறுபட்ட வார்த்தை சிவப்பாக இருந்தால், வாசகர் இமாம் வார்ஷ்தான் என்பதை இது குறிக்கிறது

இப்படி வேறுபாடுகள் கணக்கிடப்பட்டால், 1354 ஹஃப்ஸ் மற்றும் வார்ஷு பதிப்புகளுக்கு இடையில் வேறுபாடுகளை ஏற்றுக் கொண்டிருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

Part-II…

IV. பஸ்மலா வித்தியாசம் ( Basmalah Difference )

இந்த இரண்டு குர்ஆன்களுக்கும் பஸ்மலாவிற்கும் வித்தியாசமான வித்தியாசம் உள்ளது. பஸ்மலாஹ் என்பது "அல்லாஹ்வின் பெயரால், மிக்க கருணையாளர், மெர்ஸியின் சிறந்தவர்" என்ற சொற்றொடர் ஆகும். குரான் ஹஃப்ஸ் மற்றும் வர்ஷு பதிப்புகள் சூரா 9 தவிர ஒவ்வொரு சூராவின் தொடக்கத்திலும் பஸ்மலாவைக் கொண்டிருக்கின்றன. இவ்வாறாக அவர்கள் குர்ஆனில் உள்ளதைப் போலவே ஒரே மாதிரியாக உள்ளனர். . இமாம் ஹஃப்ஸுக்கு, பஸ்மலாஹ் வெளிப்பாட்டின் பகுதியாகவும், இது முதல் வசனத்தின் பகுதியாகவும் இருந்தது, அதே சமயத்தில் இமாம் வார்ஷுக்கு பஸ்மலாஹ் ஒவ்வொரு சூராவும் அறிமுகப்படுத்த ஒரு டூ (பிரார்த்தனை) இருந்தது; சூரா தலைப்புகள் போன்ற ஒவ்வொரு சூராவின் தொடக்கத்திலும் எழுதப்பட்டது, ஆனால் வெளிப்பாட்டின் பகுதியாக கருதப்படவில்லை. அபு அம்மாரு யாசிர் காதி இதை விளக்குகிறார்.

பஸ்மலாஹ் என்பது சூராவின் தவாபாவைத் தவிர குர்ஆனின் ஒவ்வொரு சூராவின் ஆரம்பத்திலும், ஒவ்வொரு முஸ்லீம் அறிந்ததும்,

'பிஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் அர் ரஹீம்'
(அல்லாஹ்வின் பெயரால், மிக்க கருணையாளர், இரக்கமுள்ளவர்).
குர்ஆனின் அறிஞர்களிடையே கருத்து வேறுபாடு வித்தியாசமாக உள்ளது. இந்த சொற்பொழிவு ஒவ்வொரு சூராவின் தொடக்கத்திலும், குறிப்பாக சூரா அல்-ஃபாத்திஹாவிலோ அல்லது இது ஒரு அருமையான வார்த்தை ஒரு சூறாவளி முடிவடையும், அடுத்தது தொடங்குகிறது என்பதை அடையாளம் காண வேண்டும்.

பஸ்மலாஹ் சூராவில் தவாவாவின் பகுதியாக இல்லை என்று அறிஞர்கள் ஒப்புக் கொள்கிறார்கள், இது 27:30 ல் குர்ஆனின் ஒரு வசனம் ... ஆனால் பிற சூராக்களின் ஆரம்பத்தில் அதன் நிலையைப் பொருட்படுத்துவதில்லை .

சூராக்களின் ஆரம்பத்தில் பஸ்மலாஹ் குர்ஆனின் ஒரு வசனம் என்று குறிப்பிடுகிற அறிஞர்கள், (அடங்கும்) இமாம் ஆஷ்-ஷாஃபியீ (d. 204 A.H.) (மற்றும்) இமாம் அஹ்மத் (d. 241) ... எனினும், குர்ஆன் (அடங்கும்) இமாம் மாலிக் (d. 179) (மற்றும்) அபூ ஹனிஃபா ((d. 150 A.H) ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சூராக்களின் ஆரம்பத்தில் பலாமலாவை நடத்தாதவர்கள் .

இந்த உன்னதமான கருத்து வேறுபாட்டின் அடிப்படையில், சூரா அல்-ஃபாத்திஹா மற்றும் பிற சூராக்களிலும் பஸ்மலாஹ் ஒரு வசனம் என்பதைக் குறித்து குராஅத் (வாசகர்கள்) வேறுபடுகிறார்கள். Qaarees (வாசகர்கள்) மத்தியில், இபின் கத்தீர், 'Asim மற்றும் அல் Kisaa'ee மட்டுமே ஒவ்வொரு சூறாவளி தொடக்கத்தில் ஒரு வசனம் கருதப்படுகிறது தான், மற்றவர்கள் இல்லை. (அபு அம்மார் யசீர் காதி, குர்ஆன் அறிவியல் அறிமுகம், பக். 157-158).

மேலே சுருக்கமாக. ஹனாஃபி, மாலிகி, ஷபீய் மற்றும் ஹன்பலி பள்ளிகளை நிறுவிய நான்கு இமாம்கள் ஒவ்வொரு சூராவின் தொடக்கத்திலும் பஸ்மலா வெளிப்பாட்டின் பாகமாக இருக்கிறார்களா என்பதை ஒத்துப் போவதில்லை. இமாம் அஷ் ஷிஃபிஐ மற்றும் இமாம் அஹ்மத் இமாம் மாலிக் மற்றும் அபு ஹனிஃபா ஆகியோர் அது நம்பவில்லை என நம்பினர். இதன் விளைவாக, இந்த பள்ளிகளில் இருந்து வந்த பல்வேறு வாசகர்கள் வேறுபட்ட கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளனர். அபூ பக்ர் (அலை) பஸ்மலாஹ் ஒவ்வொரு சூராவின் வெளிப்பாட்டின் பாகமாக இருந்தார், ஆனால் பெரும்பாலான வாசகர்களுக்கு: நபி (வார்), அபு அமர் அல் அலா ', இப்னு அமீர், ஹம்ஸா, அபு ஜஃபர், யக்அக் அல் ஹாஷிமி, மற்றும் கலஃப் அல்-பாஜர், பஸ்மலாஹ் வெளிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக இல்லை.

எனவே, குர்ஆன்களில் இரு பஸ்மலாக்களைக் கொண்டிருக்கும் பஸ்மலாஹ், ஹஃப்ஸ் குர்ஆனில், வெளிப்பாட்டின் பாகமாகக் கருதப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் வர்ஷு குர்ஆனில் இது வெளிப்பாட்டின் பகுதியாக கருதப்படவில்லை, ஆனால் du'a.

இமாம் வர்ஷின் படி குர்ஆனைவிட இமாம் ஹஃப்ஸின் படி குர்ஆனில் 452 கூடுதல் சொற்கள் உள்ளன என்பதனைக் கருத்தில் கொண்டு பஸ்மலா 113 முறை தோற்றமளித்து 4 வார்த்தைகளைக் கொண்டுள்ளது.

இந்த குர்ஆன்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் யாப்பு, உச்சரிப்பு அல்லது உச்சரிப்பின் ஒரு விஷயம் மட்டுமே என்பதை முஸ்லிம்களால் கூறப்படுகிறது, இருப்பினும் இந்த அர்த்தத்தை பாதிக்காது, ஆனால் இது தெளிவாக இல்லை. வேறுபாடுகள் மிக முக்கியமானவை என்று முன்னர் கொடுக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள் விவரிக்கின்றன: வினைச்சொல் செயலில் அல்லது செயலற்றதாகவோ, ஒற்றை அல்லது பன்மைவையாகவோ, வாக்கியத்தின் இலக்கணம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும், பஸ்மலாவை ஒவ்வொரு சூராவின் தொடக்கத்திலும் வெளிப்பாட்டின் பகுதியாக உள்ளது. இந்த வேறுபாடுகள் அர்த்தத்தை பாதிக்கின்றன.

Subhii al-Saalih [1] வேறுபாடுகளை ஏழு பிரிவுகளாக சுருக்கிக் கூறுகிறது.

1. இலக்கண சுட்டிக்காட்டி (i`raab) இல் உள்ள வேறுபாடுகள்.
2. மெய் எழுத்துக்களின் வேறுபாடுகள்.
3. அவைகள் ஒற்றை, இரட்டை, பன்மை, ஆண்பால் அல்லது பெண்பால் என்று பெயர்ச்சொற்கள் வேறுபாடுகள்.
4. வேறொரு வார்த்தைக்கு ஒரு வார்த்தையை மாற்றுகின்ற வித்தியாசங்கள்.
5. பொதுவாக, அரபு மொழியில் அல்லது குறிப்பாக வெளிப்பாட்டின் கட்டமைப்பில், தலைகீழ் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும் வெளிப்பாடுகளில் வார்த்தை பொருளை மாற்றுவதன் காரணமாக வேறுபாடுகள்.
6. அரேபியர்களின் பழக்கத்திற்கு இணங்க சில சிறிய கூட்டல் அல்லது நீக்குதல் காரணமாக ஏற்படும் வேறுபாடுகள்.
7. இயங்கியல் தன்மையின் காரணமாக வேறுபாடுகள்.

பஸ்மலாவின் நிலைப்பாட்டில் உள்ள வித்தியாசத்தை இந்த பட்டியலில் சேர்க்கலாம்.ஆகையால், இந்த வேறுபாடுகள் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒரு பொருளைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறப்படுவதும், பொருள் பாதிக்கப்படுவதும் தவறானது. ஆதாரம் தன்னைப் பற்றி பேசுகிறது.

முடிவுரை ...

இதுவரை குர்ஆனின் இரண்டு பதிப்புகள் மட்டுமே ஒப்பிடப்பட்டன, ஆனால் இந்த கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் பார்த்தால், வேறு பல பதிப்புகள் உள்ளன. என கூறுகிறது.. இப்படி, இது பத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வாசகர்களிடமிருந்து மாறுபாடுகளை பட்டியலிடுகிறது.

குர்ஆனின் இந்த பதிப்பில், முஹம்மது ஃபாத் க்யூருன் பத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வாசகர்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாறுபட்ட வாசிப்புகளை சேகரித்து அவற்றை 1924 எகிப்திய நிலையான பதிப்பில் குர்ஆனின் ஹப்ஸ் பதிப்பின் விளிம்பில் சேர்த்துக் கொண்டது. இவை அனைத்தும் மாறுபட்டவை அல்ல, அவை சேர்க்கப்பட்ட பிற மாறுபாடுகள் உள்ளன, ஆனால் எழுத்தாளர் பத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வாசகர்களின் மாறுபாடுகளுக்கு தன்னை கட்டுப்படுத்தியுள்ளார். அவரது புத்தகத்தின் தலைப்பு குறிப்பிடுவதால், அவை தெளிவாக பட்டியலிடப்பட்டிருப்பதால் மாறுபட்ட அளவீடுகள் என்னவென்பதை எளிதாக்குகிறது.

வசனங்களின் ஏறக்குறைய மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாறுபாடுகளைக் கொண்டது. இது சுமார் 4000 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாறுபாடுகள்.

இவ்வாறு குரான் 10 மேற்பட்ட வாசகர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டு, அவைகள் ஒரு குரானை முஸ்லிம்கள் முறைப்படுத்தி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் என அறியலாம்.

உலகில் முஸ்லிம்களால் சொல்லும் பொய்கள், குரான் கடந்த 14 ஆண்டுகளில் ஒரு புள்ளிக்கு மாறாமல் மாறாமல் உள்ளது என கூறுவார்கள், (இஸ்லாமின் அடிப்படைக் கொள்கைகள், பக்கம் 4)

ஆனால்,இந்தக் கூற்று தவறானது. உலகெங்கிலும் பயன்படுத்தப்படும் குர்ஆனின் வெவ்வேறு நியதித் தோற்றங்கள் இன்று அனைத்து இஸ்லாமிய ஆதாரங்களுமே உள்ளன. அவர்கள் அடிப்படைக் எழுத்துக்கள், மாறுபட்ட புள்ளிகள், உயிர் எழுத்துக்கள் மற்றும் பஸ்மலாவில் வேறுபடுகிறார்கள்; இந்த வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்களின் அர்த்தத்தை மாற்றும். இன்று உலகம் முழுவதும் குர்ஆன் எப்படி வாசிக்கப்படுகிறது என்பது வேறு. அனைத்து குர்ஆன்களும் ஒத்ததாக இல்லை.

சில முஸ்லிம்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கடினமாக இருக்கலாம் ,ஏனென்றால், அவர்களின் கலாச்சாரத்தில் அவர்கள் ஒரு குர்ஆன் மட்டுமே கற்பிக்கப்படுகின்றனர், எனினும் இது குர்ஆனைப் பற்றி மிகைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் இஸ்லாமிய தலைவர்களின் தவறாகும்.
-சிறிராம தாசன்> மதம்-விவாதங்கள், முகநூல் பதிவு, 19.2.18